In between

Wall relief

NEXT_

©2021 Alicja Strzyzynska